Community of Practice

Binnen de leergang vorm je samen met een aantal deelnemers een Community of Practice, ofwel CoP. Een CoP wordt ook wel gedefinieerd als een groep mensen met een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke passie. Het is een ontmoetingsplek waar kennis en analyses worden gedeeld en waar je elkaar kunt informeren en adviseren.

Een CoP is gericht op het vernieuwen van een situatie, door te kijken naar de onderliggende patronen en waarden van de bestaande vraagstukken. Samen leer je al doende nieuwe manieren om met problemen en uitdagingen om te gaan. Zo is de CoP een middel om slimmer, sneller en voordeliger te kunnen werken.

In het programma van de leergang voor young potentials zijn er drie CoP sessies opgenomen. Tijdens deze sessies wordt onder begeleiding van Emmely Lefèvre, in verschillende teams wordt gewerkt aan verschillende strategische vraagstukken. In module 1 worden vraagstukken uit de organisaties van de deelnemers verzameld en wordt er gezamenlijk gekozen voor een drie à viertal vraagstukken. Samen met een aantal andere deelnemers werk je vervolgens aan een van deze vraagstukken.

Gedurende de sessies delen we kennis en inzichten over de wijze waarop vraagstukken kunnen worden opgelost, besteden we aandacht aan teamvorming, netwerken, presenteren, basisprincipes van veranderkunde en effectieve beïnvloeding van stakeholders. Je maakt kennis met de nieuwste technieken die je kunt toepassen om tot oplossingen te komen en direct kunt inzettenin je eigen werkzaamheden en organisatie. Door de uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen breng je een probleemstelling in kaart en formuleer je een antwoord en advies. Dit doe je op de drie gezamenlijke CoP-sessies en op momenten die je onderling met elkaar afstemt.

Naast de drie CoP-sessies is er een studiereis opgenomen in het programma. De precieze datum, locatie en invulling van deze studiereis bepaal en regel je binnen je CoP. Naast de geplande CoP-sessies en de studiereis staat het iedereen vrij om zelf aan de slag te gaan en elkaar vaker te ontmoeten.

Voorbeeld
In de leergang van 2016 zijn er drie community of practices aan de slag gegaan met een vraagstuk uit een van de bedrijven. Een voorbeeld hiervan is een vraagstuk in opdracht van Rabobank IJsseldelta. Dit leidde tot de volgende vraagstelling: ‘hoe behouden we start-ups voor de Regio Zwolle’

Door middel van deskresearch, gesprekken met verschillende sprekers in de markt (kennispoort, overheid, bedrijfsleven) en een studiereis langs verschillende Hubs in Rotterdam formuleerden de vier deelnemers van deze CoP (Michel de Maar, Karen van Rhijn, Benny Tuin en Els Satter) een antwoord op deze vraag. Dit heeft geleidt tot de aanbeveling om alle verschillende initiatieven uit de regio met elkaar te verbinden en te zorgen voor een centrale fysieke plek in Zwolle. Waar alle partijen (start-ups, financierders, kennis, netwerk, bedrijven, onderwijs en overheid) elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen zorgen voor een mooi ecosysteem voor start-ups en starters. Deze aanbevelingen zijn voorgelegd aan de opdrachtgever. Om dit verder te brengen zijn de deelnemers in gesprek met verschillende belanghebbende partijen.

Reacties zijn gesloten.

  • ELLLA op Twitter

    ELLLA op twitter
    @MetELLLA