Programma


De leergang bronnen van leiderschap start in oktober 2017. Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten met inspirerende gastsprekers:


module 1 – 13 oktober 2017 (09.00 – 21.00 uur)
Bevlogenheid
gastspreker: Joke Hermsen

De mens, zo beschrijft Joke Hermsen in haar boek Kairos, heeft het vermogen om steeds weer opnieuw te beginnen. Om vanuit bevlogenheid iets nieuws aan te pakken en tot stand te brengen. Wat is dat vermogen eigenlijk? Waardoor wordt het aangevuurd? En hoe is dat in ons eigen leven en werk op dit moment, waar worden wij door bezield en welke nieuwe dimensie willen we daaraan toevoegen? In de eerste module zal Joke Hermsen – schrijfster van romans en loso sche boeken waaronder het genoemde Kairos en Stil de tijd – dit thema toelichten.


module 2 –  10 november 2017 (09.00 – 17.00 uur)
Zelfkennis
gastspreker: Jos Kessels

Socrates, grootmeester van de westerse loso e, stelt dat een goede leider zichzelf kent en voor zichzelf zorgt. Want hoe wil hij iemand bijbrengen, wat hij zelf niet heeft? Wat is die zelfkennis waar Socrates het over heeft, en hoe verwerf je die? Tijdens de tweede module zal Jos Kessels – losoof en ondernemer – een inleiding op dit thema verzorgen. Kessels is gespecialiseerd in het ‘socratische gesprek’ en hij publiceerde verschillende boeken, waaronder Geluk en wijsheid voor beginners en Socrates, maak muziek!


module 3 – 1 december 2017 (09.00 – 17.00 uur)
Moed
gastspreker: Rob Querido

Het thema ‘moed’ wordt ingeleid door Rob Querido, die tot 2012
als kolonel bij de Koninklijke Landmacht bevel voerde over het Korps Commandotroepen en nu leiding geeft aan de manschappen die internationale missies uitvoeren. Wat is moed en wanneer is iemand een moedig mens? Wat heeft moed met angst, kwetsbaarheid en nuchter verstand te maken? Wat is moedig leiderschap? En waar hebben wij zelf, op dit moment in ons leven en werk, moed voor nodig?


module 4 –  12 januari 2018 (09.00 – 17.00 uur)
Vooruitgang
gastspreker: Jos de Mul

De mens is met alle technologie tot ontzettend veel in staat, zoals onder meer het uitroeien van ziekten en honger. In het laatste decennium zien we bovendien dat technologie steeds verder versmelt met ons dagelijks leven en zelfs met lichaam en geest. Hoe verhouden wij ons tot deze ontwikkelingen en welke keuzes maken wij daarbij? In deze module zal Jos de Mul – hoogleraar loso e van mens en cultuur aan de Erasmus Universiteit – ingaan op het thema ‘vooruitgang’. Hij schreef onder meer Kunstmatig van nature.


module 5 – 9 februari 2018 (09.00 – 17.00 uur)
Schoonheid
gastspreker: Rob van Gerwen

Ervaringen van schoonheid tillen ons boven onszelf uit. We vallen voor een moment samen met dat wat ons deze ervaring schenkt. Wat is schoonheid eigenlijk? Welke soorten schoonheid zijn er? Wat is de relatie tussen schoonheid en lelijkheid, kunst en liefde? Wat is de waarde van schoonheid? Zou schoonheid een grotere plaats moeten krijgen in onze organisaties en zo ja, hoe kun je dat dan doen? Deze module is Rob van Gerwen gastspreker. Van Gerwen is senior docent loso e van de kunsten aan de Universiteit Utrecht. Naast dat we met hem in gesprek gaan over het thema schoonheid, zullen we ook kijken naar schoonheid in museum De Fundatie.


module 6 – 9 maart 2018 (09.00 – 17.00 uur)
Vriendschap
gastspreker: Wil Derkse

Aristoteles onderscheidde drie soorten van vriendschappen: nuttige vriendschappen, vriendschappen voor het plezier en goede vriendschappen. Welke plaats heeft welk soort vriendschap in ons leven en werk? Wat betekent vriendschap voor ons? Zijn we een vriend voor onszelf? Heeft vriendschap in organisaties onze aandacht? Tijdens deze module zal Wil Derkse – directeur van Gastenhuis Kasteel Slangenburg, schrijver, leraar en beoefenaar van de benedictijnse spiritualiteit – ons meenemen in het thema ‘vriendschap’. Hij schreef onder meer Een levensregel voor beginners en Over vriendschap.


Module 7 – 13 april 2018 (09.00 – 17.00 uur)
Levenskunst
gastspreker: Joep Dohmen

In de zevende en laatste module maken we de leergang rond met het thema ‘levenskunst’. Dit thema zal worden ingeleid door Joep Dohmen – tot voor kort hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en één van de grondleggers van de praktische loso e in Nederland. Voor Dohmen is levenskunst een in het persoonlijke leven uitgevoerde ontwikkelingstaak, een actief vormgeven aan je eigen leven. Hij laat zien dat de loso e ons hierbij veel te bieden heeft. Hij publiceerde onder meer het boek Over levenskunst. Het middagdeel van de laatste module is bestemd voor korte slotpresentaties van alle deelnemers waarin de opbrengsten van deze leergang worden uitgewisseld.


Coaching, masteravonden en concerten
Gedurende de leergang krijgt u een individueel coachingsgesprek met een van de moderatoren. Daarnaast kunt u deelnemen aan twee masteravonden met topsprekers, en daar andere leiders uit de regio ontmoeten. Daarnaast bieden wij u een aantrekkelijk muzikaal arrangement dat met zorg is samengesteld door de programmeur van de Grote Kerk; gedurende de leergang hebt u vrije toegang hebt u vrije toegang tot twee concerten in de Grote Kerk met 1e rang zitplaatsen uit een speciaal voor ELLLA gemaakte selectie.


En daarna
Alle deelnemers die de leergang hebben afgerond worden uitgenodigd voor het ELLLA alumninetwerk. Dat is de manier om betrokken en geïnformeerd te blijven, andere deelnemers te blijven zien en ervaringen uit te wisselen.

> Brochure downloaden

Reacties zijn gesloten.

  • ELLLA op Twitter

    ELLLA op twitter
    @MetELLLA