Learning Journey

Van september 2016 tot juli 2017 organiseert ELLLA een learning journey over ‘leren en ontwikkelen’ voor een vijftal bedrijven in de regio Zwolle. Gedurende dat jaar nemen we elk kwartaal een kijkje in de keuken bij een van de organisaties. Zo’n bezoek begint met een presentatie van het bedrijf dat gastheer is: wat is hun visie op leren en ontwikkelen, welke activiteiten organiseren zij op dat gebied, en wat zijn de plannen voor de toekomst? Vervolgens gaan we samen in gesprek over een specifiek vraagstuk. Tijdens de learning journey werken we ook samen aan een concreet vraagstuk dat binnen al de organisaties speelt.

Aan de learning journey van 2016-2017 nemen deel:

  • Gemeente Zwolle
  • Provincie Overijssel
  • Rabobank IJsseldelta
  • Deltion College
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta

Reacties zijn gesloten.

  • ELLLA op Twitter

    ELLLA op twitter
    @MetELLLA